Poesías, canciones y juegos: "ירירות" Amistad

חלק א

שאלות למחשבה ודיון:

1) על מה השיר מדבר?

2) איך נראה העולם של האיש הירוק?

3) איך היה נראה העולם שלנו אם כולם היו נראים אותו דבר?

4) איך הרגיש האיש הירוק? והאיש הכחול?

5) האם האיש הירוק והכחול יכולים להיות חברים? 

6) במה הם דומים ובמה שונים?

 

כדי לעבוד בדפדפת:

1) תרשום כל הדברים הירוקים שבסיפור.

2) סדר את הדברים בטבלה ומלא אותה.

רבים יחיד
   
   

 

רבות יחידה
   
   

 

3) כתוב רשימה של כל הדברים שעשה האיש הירוק. מלא את הטבלה

שם הפועל שורש זמן פעלים
       
       

4) קרא את הסיכום על שמות תואר

5) שחק ולמד שמות תואר. תרשום את המילים החדשות בדפדפת. (קוד ort1)

 

https://quizlet.com/202685061/flash-cards/

 

6) כתוב שם תואר לכל דבר שרשמת בנקודה 1.

חלק ב

1)  מלא את הטבלה על החברים של השיר.

תיאור מה עושים ביחד? איך הוא\היא חבר\ה
       
       

2) נטיית מילות יחס.

ממני - ממך - ממך - ממנו - ממנה - ממנו - מכם - מכן - מהם - מהן

כמוני - כמוך - כמוך - כמוהו - כמוה - כמונו - כמוכם - כמוכן - כמוהם - כמוהן

לי - לך - לך - לו - לה - לנו - לכם -לכן - להם - להן

כנס לאתר, השלים את המילים החסרות ועשה screen shot

 

http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/tempEx/MilotYahas/kamoni_mimeni.htm

 

3) ספר על שלושה חברים שלך: מי הם, איך הם (במה אתם דומים ובמה שונים) ומה אתם אוהבים לעשות ביחד. תוסיף 3 בתים לשיר. תכין מצגת (power point) עם תמונות והקלטת השיר שלך. דומה ל    \   שונה מ 

Fecha: 22/4/2017 | Creado por: Bettina
Categoria: nivel alto